Veterinär Ann-Sofie Lilja 

Start

December 1991 tog jag min veterinärexamen  i Uppsala. Därefter har jag arbetat som distriktsveterinär, djurhälsoveterinär på Skara Semin och sedan 2006 som privatpraktiserande veterinär i Oviken. Jag arbetar med smådjur och hästar på mottagningen hemma och jag gör hembesök på gårdar med nötkreatur och häst.

Upptagningsområde för Ann-Sofie Lilja

Jämtland, men även längre resor efter planering.

Verksamhetsområde för Ann-Sofie Lilja

Smådjursmottagning i Kövra, vaccinationer, hälsoundersökning, kastrering av han-och honkatter.

 

Mottagning av häst i Kövra för munundersökning/behandling, kastrering, stötvågsbehandling, ultraljudsundersökning mm.

 

Hembesök för akutbehandling av kor, dräktighetsundersökning, avhorning, kastrering av kalvar mm.

 

Hembesök för undersökning av hästar, vaccinationer. Även munundersökning/behandling hemma i stallet.

Utbildning

Seminutbildning för nöt 1996

Seminutbildning häst 1999

Delkurs 1-3 i hästtandvård vid SLU, med examination 2009

Kurs i ögonsjukdomar 2012

Akut hästsjukvård i fält, Veterinärkongressen Uppsala 2012.

Identifiering/chipmärkning av travhästar, augusti 2013.

Kurs Uppsala, foderinpackning häst, december 2013.

Hästsektionens vinterkurs. "Frisk och svettig"-träning för hälsa och prestation, Sundsvall 7-8/2-2014

 

Hästsektionens vinterkurs=nordisk veterinärkongress 30/1-1/2-2015..

Gård

På gården i Kövra finns ca 15 hästar både travhästar, halvblod och sedan hösten 2011 även  islandshästar. Vi bedriver en liten uppfödning av halvblod och Raviona som är föl på rubrikbilden är femte generationen. Travhästarna tränas hemma på gården av Per-Erik Harr.

Vi har tre dräktiga hästar vintern 2015/ 2016: So Lovely dräktig med Yarra Boko, Shakira TP och Clerona dräktiga med Fairway.

Virona född -93 e Vivaldi i Florina e Herkules

Ann-Sofie Lilja

Kövra 705

830 24 Oviken

0643-446226

070-2810898

Teltid vard. 7.00-8.00